Informasjon til deg som reisende ang. Covid-19

Har du spørsmål så svarer jeg gjerne på det du lurer på!

Send spørsmål til post@atnorway.no

Mobil: 97 42 55 88

Hilsen Per

Funfacts om Per: Min far er trønder og flyttet til Sverige der jeg har vokst opp. Jeg har bodd i Norge siden 1999 og snakker svorsk men uten trønderdialekt.